Felaket Kurtarma ve İş Sürekliliği

Felaket kurtarma ve iş sürekliliği çözümleri

Hedefimiz kurumlar için kendi kendine yaşayacak ve ayakta kalacak sistemler yaratabilmek. Bu noktada veri merkezlerinin uçtan uca otomasyonunu gerçekleştirerek sorun veya felaket anında kritik iş fonksiyonlarının sürekliliğinin sağlanabilmesini ve kurumların iş süreçlerinin kısalmasını sağlıyoruz.

Ne sunuyoruz?

Kritik iş süreçlerine ilişkin verilerin korunması

Felaket Kurtarma senaryolarının oluşturulması

Kurumsal yedekleme strateji ve hedeflerinin belirlenmesi

En iyi yedekleme donanım ve uygulamalarının işler hale getirilmesi

Tüm yedekleme işlemlerinin yönetilmesi